Badania eksperymentalne wpływu cześciowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania eksperymentalne wpływu cześciowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną

Abstract

Zacienienie wpływa znacząco na parametry pracy modułu fotowoltaicznego. Kiedy część modułu jest zacieniona, niektóre ogniwa są spolaryzowane w kierunku zaporowym i zachowują się jak obciążenie, a nie jak generator. Miękkie źródła zacienienia, takie jak konary drzew, elementy konstrukcyjne budynku czy kominy, które rozpraszają i załamują światło, znacząco ograniczają ilość promieniowania, docierającego do powierzchni modułu, podczas gdy twarde źródła, znajdujące się bezpośrednio na powierzchni (odchody ptaków, śnieg, liście) zatrzymują światło całkowicie. W literaturze nie ma wielu doniesień na temat charakterystyk komercyjnie produkowanych modułów fotowoltaicznych, pracujących w warunkach częściowego zacienienia. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu natężenia padającego promieniowania oraz częściowego zacienienia, uzyskanego poprzez zacienianie różnych części modułu, na generowaną moc elektryczną. Przedstawiono wyniki obliczeń spadku mocy maksymalnej dla niektórych konfiguracji zacienienia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania pages 175 - 178,
ISSN: 0033-2089
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Klugmann-Radziemska E., Piekarska K., Grzesiak W.: Badania eksperymentalne wpływu cześciowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. nr 6 (2010), s.175-178
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags