Badania eksploatacyjne żelbetonu podczas realizacji ochrony katodowej. Investigations of cathodic protection of exposed reinforced concrete - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania eksploatacyjne żelbetonu podczas realizacji ochrony katodowej. Investigations of cathodic protection of exposed reinforced concrete

Abstract

Przedstawiono wyniki badań realizacji ochrony katodowej stalowego zbrojenia betonu. Jako anodę zastosowano powłokę ochronną charakteryzującą się wysokim przewodnictwem elektrycznym. Podczas ekspozycji wykonywano pomiary potencjału powłok, który odzwierciedla zmiany rezystancji elektrycznej. Powłoki zawierające niskie zawartości grafitu charakteryzują się wysokimi rezystancjami rosnącymi podczas realizacji ochrony, ponadto w stosunku krótkim czasie ulegają zniszczeniu. Wizualna ocena próbek żelbetonowych po zakończeniu ekspozycji wykazała, że ochrona katodowa przy pomocy powłok przewodzących jest skuteczną metodą ochrony.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ochrona przed Korozją no. 45, pages 254 - 259,
ISSN: 0473-7733
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Orlikowski J., Krakowiak S., Darowicki K.: Badania eksploatacyjne żelbetonu podczas realizacji ochrony katodowej. Investigations of cathodic protection of exposed reinforced concrete// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. 11A Wyd. Spec. (2002), s.254-259
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags