Badania radiograficzne porównawcze złączy spawanych rur według PN-EN 1435oraz dotychczasowych norm polskich. Zesz. Probl. Badania Nieniszczące**2002 nr 7 s. 47-54, 4 rys. 8 tab. bibliogr. 6 poz. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania radiograficzne porównawcze złączy spawanych rur według PN-EN 1435oraz dotychczasowych norm polskich. Zesz. Probl. Badania Nieniszczące**2002 nr 7 s. 47-54, 4 rys. 8 tab. bibliogr. 6 poz.

Abstract

W pracy przedstawiono cele przeprowadzonych badań. Pierwszym była próba u-stalenia jak w praktyce przedstawiają się wyniki badań związane z ich dok-ładnością, a więc jakością radiogramów. Drugim celem badań było porównaniedokładności badań radiograficznych złączy spawanych rur prowadzonych wedługdotychczasowych norm z wielkościami uzyskanymi przy zastosowaniu normyPN-EN 1435.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Świątkowski R., Haras J., Szulwach P.: Badania radiograficzne porównawcze złączy spawanych rur według PN-EN 1435oraz dotychczasowych norm polskich. Zesz. Probl. Badania Nieniszczące**2002 nr 7 s. 47-54, 4 rys. 8 tab. bibliogr. 6 poz.// . -., (2002),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags