Badania symulacyjne wpływu sterowania ruchem na wykorzystanie energii hamowania pojazdów na przykładzie metra - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania symulacyjne wpływu sterowania ruchem na wykorzystanie energii hamowania pojazdów na przykładzie metra

Abstract

Przedstawiono modele sieci zasilającej oraz poruszających się pociągów metra, opracowane dla potrzeb badań symulacyjnych wpływu odpowiedniego sterowania ruchem na stopień wykorzystania energii hamowania odzyskowego w komunikacji miejskiej. Porównywano energię pobraną z sieci i całkowity czas przejazdu dla wykonania zadanej pracy przewozowej przy różnych algorytmach sterowania ruchem pociągów. Zaproponowano warianty sterowania w oparciu o pomiar chwilowej wartości napięcia sieci.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej: Transport pages 451 - 456,
ISSN: 1429-608X
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Mizan M., Karwowski K.: Badania symulacyjne wpływu sterowania ruchem na wykorzystanie energii hamowania pojazdów na przykładzie metra// Prace Naukowe Politechniki Radomskiej: Transport. -., nr. 1(17) (2003), s.451-456
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags