Badania tribologicznych właściwości nanokompozytowych warstw Ni-P/Si3N4 osadzanych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075 - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania tribologicznych właściwości nanokompozytowych warstw Ni-P/Si3N4 osadzanych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075

Abstract

Przedstawiono wyniki tribologicznych badań warstw nanokompozytowych Ni-P/Si3N4 i niklowych Ni-P osadzonych na stopie aluminium AW-7075 metodą redukcji chemicznej, a także stopu AW-7075 bez powłoki. Warstwy nanokompozytowe wytworzono, stosując azotek krzemu Si3N4 w postaci polidyspersyjnego proszku o wielkości cząstek 20–25 nm. Analizowano wpływ zawartości w materiale warstwy fazy dyspersyjnej na twardość i zużycie ścierne, którą określono metodą ball-on-disc. Topografię powierzchni zbadano metodą stykową za pomocą profilometru. Wprowadzenie cząstek Si3N4 do warstwy Ni-P spowodowało zwiększenie twardości oraz odporności na zużycie ścierne części ze stopu aluminium AW-7075 z osadzoną powłoką nanokompozytową. Warstwy Ni-P/Si3N4 charakteryzowały się lepszymi właściwościami tribologicznymi niż warstwy Ni-P oraz stop AW-7075 i stanowiły dobre zabezpieczenie przed zużyciem ściernym.

Citations

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Full text

download paper
downloaded 5 times

License

Copyright (2020 SIGMA-NOT)

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przemysł Chemiczny pages 97 - 103,
ISSN: 0033-2496
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Czapczyk K.: Badania tribologicznych właściwości nanokompozytowych warstw Ni-P/Si3N4 osadzanych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075// Przemysł Chemiczny -,iss. 5 (2020), s.97-103
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.15199/62.2020.5.12
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags