Badania wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni. Część II - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Badania wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni. Część II

Abstract

Przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych dla trzech badanych czynników chłodniczych: R22, R134a oraz R407c. Omówiono zgodność przewidywań teoretycznych wybranych korelacji z danymi doświadczalnymi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna no. 10, pages 48 - 50,
ISSN: 1231-188X
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Cieśliński J., Targański W.: Badania wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni. Część II// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. 10., nr. 2(84) (2003), s.48-50
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags