Badania wstępne wpływu ścianki na ruch pęcherzyków - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania wstępne wpływu ścianki na ruch pęcherzyków

Abstract

Referat zawiera opis stanowiska eksperymentalnego pozwalającego, zdaniem autora, ująć w sposób jakościowy oddziaływanie ścianki na ruch pęcherzyków oraz analizę sił poprzecznych działających na pęcherzyk. Poruszane zagadnienie stanowi kontynuację rozważań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
[Materiały] V Seminarium Naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego "Współczesne technologie i konwersja energii". Gdańsk, 16-18 wrzesień 2002 strony 169 - 174
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Wajs J.: Badania wstępne wpływu ścianki na ruch pęcherzyków// [Materiały] V Seminarium Naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego "Współczesne technologie i konwersja energii". Gdańsk, 16-18 wrzesień 2002/ ed. Z. Krzemianowski Gdańsk: P. Gdań., 2003, s.169-174
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags