Badanie metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej wykorzystującej składowe fazora napięcia. - A. Golijanek-Jędrzejczyk. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Badanie metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej wykorzystującej składowe fazora napięcia. - A. Golijanek-Jędrzejczyk.

Abstract

Monografia podejmuje ważną tematykę pomiarów impedancji pętli zwarciowej w układach elektroenergetycznych niskiego napięcia związaną z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń elektrycznych. W siedmiu rozdziałach pracy zaprezentowano m.in. przegląd znanych metod i mierników do pomiaru impedancji pętli zwarciowej, podstawy teoretyczne oraz analizę metrologiczną dwóch metod impedancji pętli wykorzystujących składowe ortogonalne napięcia (metody z przesunięciem oraz metody wektorowej) oraz przegląd sposobów wzorcowania mierników impedancji pętli, opisano stosowane układy do sprawdzania tych mierników oraz przedstawiono nowy, opatentowany sposób i układ do wzorcowania mierników, w którym eliminowany jest wpływ impedancji źródła na wynik pomiaru. Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań metody z przesunięciem ψ i metody wektorowej, pozwoliły sprecyzować zasady wyboru metody pomiarowej w zależności od parametrów sieci oraz zbudować fizyczny model miernika impedancji pętli zwarciowej realizujący obie metody, który w praktycznych warunkach przeprowadzenia pomiaru umożliwia pomiar impedancji pętli z błędem nieprzekraczającym 3%.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Golijanek-Jędrzejczyk A.: Badanie metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej wykorzystującej składowe fazora napięcia. - A. Golijanek-Jędrzejczyk.. Gdańsk: Wydaw. PG, 2012.106 s. ISBN 978-83-7348-404-7
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 76 times

Recommended for you

Meta Tags