Badanie procederu fałszowania mięsa – poważny problem analityczny - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badanie procederu fałszowania mięsa – poważny problem analityczny

Abstract

Fałszowanie żywności, w tym produktów mięsnych, stanowi problem ogólnoświatowy. Analitycy ze zdwojonym wysiłkiem pracują nad metodami badawczymi, które umożliwią zarówno weryfikację jakości jak i określenie autentyczności danego produktu żywnościowego. Dotychczas, w celu określenia autentyczności mięsa wykorzystywano najczęściej techniki oparte na elektroforezie żelowej oraz testy immunoenzymatyczne. Równie popularne, stały się techniki spektralne, które umożliwiają m.in. wykrywanie fałszerstwa bezpośrednio przez opakowanie produktu żywnościowego. Obecnie, stosunkowo nowym trendem jest wykorzystywanie do weryfikacji autentyczności produktów mięsnych – proteomiki w połączeniu ze spektrometrią mas. Wówczas, badanie autentyczności produktu mięsnego, polega na oznaczeniu specyficznych biomarkerów (białek – strategia „top down”, bądź peptydów- strategia „bottom up”), które będą różnicowały poszczególne gatunki. Spektrometria mas oprócz tego, że jest efektywną metodą wykrywania zafałszowań żywności, posiada pewne ograniczenia. Trwają zatem dalsze prace nad jej udoskonaleniem (m.in. opracowaniem aparatów przenośnych, umożliwiających badania żywności w terenie).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Analityka: Nauka i Praktyka pages 29 - 34,
ISSN: 1509-4650
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Nalazek-Rudnicka K., Namieśnik J., Wasik A.: Badanie procederu fałszowania mięsa – poważny problem analityczny// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 2 (2017), s.29-34
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 258 times

Recommended for you

Meta Tags