Badanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego jako rezultatu stoso- wania osadów ściekowych.**2003, 286 s. 99 rys. 87 tab. bibliogr. 223 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /08.07.2003/ P. Gdań. WBWiIŚ. Promotor: dr hab. inż. B. Quant, prof. nadzw. PG. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego jako rezultatu stoso- wania osadów ściekowych.**2003, 286 s. 99 rys. 87 tab. bibliogr. 223 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /08.07.2003/ P. Gdań. WBWiIŚ. Promotor: dr hab. inż. B. Quant, prof. nadzw. PG.

Abstract

.

Cite as

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 2 times

Recommended for you

Meta Tags