Balance of pesticides mass in gas, liquid and solid phase after their chemical degradation. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Balance of pesticides mass in gas, liquid and solid phase after their chemical degradation.

Abstract

Opisano metodę usuwania pestycydów z wody przy zastosowaniu fotodegradacji (UV) i katalizatora (TiO2). Efektywność procesu usuwania pestycydów była kontrolowana przy zastosowaniu chromatografu gazowego z detektorem wychwytu elektronów. Oznaczano zawartość pestycydów w wodzie, a także zaadsorbowanych na powierzchni stałej, oraz w fazie gazowej. Największa zawartość pestycydów znajdowała się na fazie stałej, następnie w cieczy i w fazie gazowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Tyszkiewicz H., Biziuk M., Zalewska A., Hupka J.: Balance of pesticides mass in gas, liquid and solid phase after their chemical degradation.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 67 times

Recommended for you

Meta Tags