Bariery rozwoju bioekonomii w Polsce - Publication - MOST Wiedzy

Search

Bariery rozwoju bioekonomii w Polsce

Abstract

W Polsce sytuacja ponownego wykorzystania odpadu celem produkcji nowych produktów nie jest obecnie do końca uregulowana prawnie. Nie obserwuje się wielu dobrych praktyk w przedsiębiorstwach. Wartościowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane na cele energetyczne bądź jako nawóz dla roślin lub pasza dla zwierząt. W celu zlokalizowania barier w rozwoju bioekonomii przeprowadzono wywiady z osobami bezpośrednio związanymi z kwestiami dotyczącymi tego zagadnienia.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przegląd Komunalny pages 30 - 33,
ISSN: 1232-9126
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Bochniak R., Gołąbek A., Dąbrowski P., Mikielewicz D.: Bariery rozwoju bioekonomii w Polsce// Przegląd Komunalny -,iss. 2 (2021), s.30-33
Sources of funding:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times

Recommended for you

Meta Tags