Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych

Abstract

Głównym celem tej książki jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w aspekcie barier kulturowych.Główne obszary tematyczne to:zarządzanie międzykulturowe jako dyscyplina badawcza - jego definicja, fazy rozwoju, znaczenie i przedmiot zainteresowań,klasyfikacja barier kulturowych, skuteczne mechanizmy ich przełamywania, w tym metody adaptacji w otoczeniu wielokulturowym,model efektywności kulturowej korporacji transnarodowych, determinanty zarządzania międzykulturowego, czynniki tworzące efektywność kulturową,problemy metodologiczne związane z badaniem filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce,analiza barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji w Polsce - typów, obszarów występowania i ich istotności, mechanizmów przełamywania barier wraz z propozycją usprawnień w wybranych obszarach zarządzania międzykulturowego.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Rozkwitalska M.: Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2011.292 s. ISBN 978-83-7526-755-6
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 56 times

Recommended for you

Meta Tags