Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

Abstract

W układach napędowych przez nazwę bezczujnikowe sterowanie rozumie się sterowanie maszyną bez pomiaru prędkości kątowej wirnika. Prędkość kątową oblicza się wykorzystując model maszyny lub cechy fizykalne maszyny, w niniejszej pracy wykorzystano obserwator prędkości kątowej wirnika opracowany na podstawie modelu matematycznego maszyny indukcyjnej klatkowej. Układy napędowe z falownikiem napięcia znalazły powszechne uznanie ze względu na dobre właściwości oraz niski koszt budowanego układu. Wraz z nastaniem ery tranzystorów IGBT, falowniki prądu stanowią konkurencyjne rozwiązanie. Sinusoidalne przebiegi napięcia i prądu wyjściowego, a przede wszystkim niska zawartość wyższych harmonicznych, stanowią dużą zaletę tego układu. W referacie przedstawiono rysunki, które ukazują modulcję PWM w falowniku prądu. Przedstawiono również kompletny model matematyczny silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z falownika prądu (is,Ψm). Wyprowadzono model multiskalarny dla układu z falownikiem prądu (is,Ψm). Ostatecznie, otrzymano ciekawe wyniki symulacji dla opisywanego układu regulacji (is,Ψm). Zaobserwować można odsprzężenie dwóch podsystemów tj. elektromagnetycznego oraz mechanicznego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Włas M., Głąb M.: Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 98 times

Recommended for you

Meta Tags