Bezpośrednia analiza próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas. Cz. II. Technika PTR – MS – ciekawe rozwiązanie metodyczne w zakresie spektrometrii mas - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Bezpośrednia analiza próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas. Cz. II. Technika PTR – MS – ciekawe rozwiązanie metodyczne w zakresie spektrometrii mas

Abstract

Technika spektrometrii mas stanowi niezwykle istotne narzędzie badawcze, umożliwiające uzyskanie wielu cennych informacji, dotyczących składu chemicznego wielu próbek rzeczywistych pochodzenia biologicznego, farmaceutycznego i spożywczego. Spektrometr mas zazwyczaj pełni role detektora w przypadku stosowania połączenia z urządzeniami chromatograficznymi (GC, LC). Dzięki zastosowaniu pewnych modyfikacji aparaturowych i metodycznych, możliwe jest jednak także prowadzenie bezpośredniej analizy próbek z użyciem tego aparatu. W pracy przedstawiono technikę, umożliwiająca bezpośrednią analizę próbek – spektrometrię mas z jonizacją w wyniku reakcji przeniesienia protonu (Proton Transfer Reaction – Mass Spectrometry – PTR – MS). Technika ta jest obecnie szeroko stosowana, zwłaszcza przy oznaczaniu związków z grupy lotnych związków organicznych (LZO).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Analityka: Nauka i Praktyka pages 4 - 8,
ISSN: 1509-4650
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Byliński H., Gębicki J., Dymerski T., Namieśnik J.: Bezpośrednia analiza próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas. Cz. II. Technika PTR – MS – ciekawe rozwiązanie metodyczne w zakresie spektrometrii mas// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2016), s.4-8
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 108 times

Recommended for you

Meta Tags