Biografie miast: Gdańsk - Publication - MOST Wiedzy

Search

Biografie miast: Gdańsk

Abstract

Kantowskie pytanie, kim są gdańszczanie, pozostaje otwarte i aktualne. Z socjologicznego punktu widzenia biografia Gdańska przedstawia bogactwo tożsamości, ale i wynikających stąd napięć oraz sporów, które ożyły w pewnym sensie także w przeprowadzonych badaniach i wywiadach z ekspertami.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Miasto Przestrzeń Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław strony 81 - 101
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Dymnicka M.: Biografie miast: Gdańsk// Miasto Przestrzeń Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław/ Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017, s.81-101
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 29 times

Recommended for you

Meta Tags