Błędy w zarządzaniu projektami i programami zdrowotnymi - Publication - MOST Wiedzy

Search

Błędy w zarządzaniu projektami i programami zdrowotnymi

Abstract

Wzrost zainteresowania projektami i programami zdrowotnymi wymusza konieczność koncentracji nie tylko na sprawności ich realizacji, ale także na błędach, które ze względu na obszar, którego dotyczą mogą mieć wpływ na zdrowie i/lub życie ludzkie. Także ze względu na sam charakter projektów tj. ich niepowtarzalność, unikatowość i złożoność wcześniejsza identyfikacja i analiza błędów może pozwolić na niedopuszczenie do ich pojawienia się lub do minimalizowania ich konsekwencji. Celem artykułu jest zaprezentowanie błędów w projektach i programach zdrowotnych w kontekście kluczowych czynników sukcesu.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska pages 455 - 460,
ISSN: 1641-3466
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Starosta A.: Błędy w zarządzaniu projektami i programami zdrowotnymi// Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. -., nr. 114 (2017), s.455-460
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags