Budownictwo morskie na progu XXI wieku - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Budownictwo morskie na progu XXI wieku

Abstract

Przeanalizowano zjawiska globalne (przyrost ludności, zapotrzebowania na energię i bilans cieplny na ziemi) i na tej podstawie określono zadania stojące przed budownictwem morskim w najbliższej przyszłości. Zadania te to: tworzenie nowych powierzchni lądu w celu dociążenia istniejących aglomeracji nadmorskich, eksploatacja podmorskich złóż węglowodorów, wykorzystanie energii wiatru, falowania morskiego, pływów i prądów morskich oraz zabezpieczenie obszarów nadmorskich przed powodziami wywołanymi wezbraniami sztormowymi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika no. 23, pages 293 - 302,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Mazurkiewicz B.: Budownictwo morskie na progu XXI wieku// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 23., nr. 6 (2002), s.293-302
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 83 times

Recommended for you

Meta Tags