Budownictwo na tle strategii zrównoważonego rozwoju. Maxymalnie Bud. Przew.dla Inwestora**2003 nr 1 s. 23-26, 5 rys. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Budownictwo na tle strategii zrównoważonego rozwoju. Maxymalnie Bud. Przew.dla Inwestora**2003 nr 1 s. 23-26, 5 rys.

Abstract

Budownictwo zrównoważone to budownictwo znajdujące odpowiednią drogę rozwojudla przemysłu materiałów budowlanych oraz budownictwo, którego produktem fi-nalnym jest budynek. Ten ostatni powinien charakteryzować się wysoką ocenąpod względem prefencji środowiskowych jako, że począwszy od fazy projektoweji budowlanej - po kres tzw. życia technicznego, ma decydujący wpływ na sto-pień degradacji środowiska naturalnego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
19th Century music no. 1, pages 23 - 26,
ISSN: 0148-2076
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Stawicka-Wałkowska M.: Budownictwo na tle strategii zrównoważonego rozwoju. Maxymalnie Bud. Przew.dla Inwestora**2003 nr 1 s. 23-26, 5 rys.// 19th Century music. -Vol. 1., (2003), s.23-26
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 69 times

Recommended for you

Meta Tags