Calibration of permeation passive samplers with silicone membranes based on physicochemical properties of the analytes. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Calibration of permeation passive samplers with silicone membranes based on physicochemical properties of the analytes.

Abstract

W pracy opisano sposób kalibracji pasywnych dozymetrów permeacyjnych, wykorzystywanych w badaniach powietrza w oparciu o własności fizyko-chemiczne analitów. Stwierdzono silną zależność pomiędzy stałą kalibracyjną (K) dozymetrów i liczbą atomów węgla w cząsteczce analitu (w obrębie danej grupy związków chemicznych) dla alkoholi, alifatycznych i aromatycznych węglowodorów oraz estrów. Taka zależność występuje również pomiędzy wartością stałej Ka temperaturą wrzenia analitów i wartością współczynnika LTPRI.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
ANALYTICAL CHEMISTRY no. 75, pages 3182 - 3192,
ISSN: 0003-2700
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Zabiegała B., Gorecki T., Namieśnik J.: Calibration of permeation passive samplers with silicone membranes based on physicochemical properties of the analytes.// ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 75., nr. 13 (2003), s.3182-3192
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags