Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 54

 • Category

 • Year

 • Options

Catalog Publications

2020

2019

 • 30 lat galerii Milano
  Publication

  Wystawa zorganizowana na 30. Galerii Milano - najstarszej istniejącej prywatnej galerii sztuki w Warszawie- jest wyrazem podziękowania za wiele lat współpracy, zaangażowania, wzajemnego wsparcia i przyjaźni, zarówno z artystami jak i jej klientami. Wydarzenie uhonoruje wiele znakomitych nazwisk świata sztuki. Ekspozycja obejmie najnowsze prace przygotowane na jubileusz przez 70 autorów.

 • 3D Hierarchical Boron-Doped Diamond-Multilayered Graphene Nanowalls as an Efficient Supercapacitor Electrode
  Publication

  - Journal of Physical Chemistry C - 2019

  Synthesis of stable hybrid carbon nanostructure for high-performance supercapacitor electrode with long life-cycle for electronic and energy storage devices is a real challenge. Here, we present a one-step synthesis method to produce conductive boron-doped hybrid carbon nanowalls (HCNWs), where sp2-bonded graphene has been integrated with and over a three-dimensional curved wall-like network of sp3-bonded diamond. The spectroscopic...

  Full text in external service

 • 3D Vision System for a Robotic Arm Based on Equal Baseline Camera Array

  This paper presents a lightweight 3D vision system called Equal Baseline Camera Array (EBCA). EBCA can work in different light conditions and it can be applied for measuring large range of distances. The system is a useful alternative to other known distance measuring devices such as structured-light 3D scanners, time-of-flight cameras, Light Detection and Ranging (LIDAR) devices and structure from motion techniques. EBCA can be...

  Full text available

 • 3-phase medium frequency transformer for a 100kW 1.2kV 20kHz Dual Active Bridge converter
  Publication

  - 2019

  The article presents a three-phase Medium Frequency Transformer being a part of a 100kW 1.2kV 20kHz Dual Active Bridge DC-DC converter. The transformer design is detailed focusing on winding and core power loss calculation. The high power three-phase MFT prototype is presented. The experimental results include the transformer impedance characteristics, no load test and three-phase DAB full load test waveforms

2018

2017

 • 3D Printing of Metallic Implants

  The fabrication of various elements, solid and open porous structures of stainless steel and Ti alloy is described. The process was started with the design of 3D models in CAD/CAM system. The 3D models were transformed into *.stl files and then the manufacturing process of the real structures by means of the selective laser melting with the SLM Realizer 100 3D printer was made. The paper shows the porous specimens made for possible...

  Full text in external service

2016

2015

 • 3D modelling of liquid fuels base infrastructure for the purpose of visualization and geometrical analysis
  Publication

  - 2015

  The paper presents the methodology for obtaining a 3D model of the tank for liquid fuels on the basis of the terrestrial laser scanning and its processing for the analysis of tanks geometry. The development process indicates the possibility to obtain the reliable results useful for the evaluation of the tank side surfaces geometry (shells). The result of the development is a 3D model of the tank, taking into account the individual...

 • 3D porous graphene-based structures- synthesis and applications

  Porous carbon-based materials are of the great industrial and academic interest due to their high surface area, low density, good electrical conductivity, chemical inertness and low cost of fabrication. Up to now, the main approach to obtain porous carbon structures has involved the pyrolysis of carbonaceous natural or synthetic precursors. After the isolation of graphene, the interest in 3D porous graphene-based structures (called...

  Full text in external service

 • 3D Sound Intensity Measurement Around Organ Pipes Using Acoustic Vector Sensors
  Publication

  The aim of the presented paper was to obtain and visualize sound intensity distribution of radiated acoustic energy around the organ pipes. The experimental setup consisted of the multichannel acoustic vector sensor and the specialized Cartesian robot. Measurements were performed in free field with spatial resolution of 0.1 [m]. Two organ pipes, i.e. wooden and metal were measured during the ex-periment. The organ pipes were activated...

2014

2013

2012

2011

2010

 • 35 lat minęło
  Publication

  Przedstawiono przebieg zjazdu absolwentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdańskiej, studiujących w latach 1969-1974. Zacytowano wspomnienia kolegów z lat studiów i z okresu aktywności zawodowej

  Full text in external service

 • 3D Morphable Models Application for Expanding Face Database Limited to Single Frontal Face Per Person
  Publication

  1. Zaprezentowany materiał dotyczył badań nad rozszerzeniem dysponowanej bazy wzorców wizerunków twarzy, o dodatkowe wzorce z wariacją w ustawieniu. Dodatkowe wzorce były usyskiwane poprzez przejście z wizerunku twarzy 2D na model 3D, zasymulowanie zadanego ustawienia i powrót do dziedziny 2D (poprzez rzutowanie 3D->2D). W fazie konstrukcji modelu 3D, z wizerunku 2D była ściągana zarówno tekstura twarzy jak i siatka punktów charakterystycznych....

  Full text in external service

 • 3D seafloor reconstruction using data from side scan and synthetic aperture sonar

  Side scan and synthetic aperture sonars are widely used imaging systems in the underwater environment. They are relatively cheap and easy to deploy, in comparison with more powerful sensors, like multibeam echosounders. Although side scan and synthetic aperture sonars does not provide seafloor bathymetry directly, their records are finally related to seafloor images. Moreover, the analysis of such images performed by human eye...

2009

2008

 • 30. Niemiecka Konferencja Geotechniczna

  W artykule przedstawiono ogólne informacje o niemieckich konferencjach z geotechniki. Podano szczegółowy program sesji młodych geotechników obejmujących głównie tematykę badawczą. Omówiono szczegółowo 6-Sesji Konferencji poświęconych tematyce badawczej i wykonawczej mechaniki gruntów i skał, fundamentowaniu w budownictwie lądowym, wodnym i morskim.

2007

2006

2005

2004

 • 3D Macromodels in the FDTD filter analysis.
  Publication

  W artykule pokazane jest zastosowanie makromodeli 3D do analizy filtrow metoda FDTD. Makromodele tworzone są w oparciu o opis objętości metodą FDFD, a następnie redukcję równań stanu metodą ENOR. Metoda pozwala na uzyskanie dużych dokładności przy czasie obliczeń zbliżonym do siatki podstawowej.

2003

Alphabetical order