Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 195

 • Category

 • Year

 • Options

Catalog Publications

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Jakość usług hotelarskich z punktu widzenia klienta na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis
  Publication

  W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu zagadnienia jakości usług hotelarskich oraz tego jak jest ona odbierana przez konsumentów tych usług – gości hotelowych. Zaprezentowano wyniki autorskiego badania poświęconego ocenie jakości usług hotelarskich. Badanie przeprowadzono w wybranych hotelach trzygwiazdkowych Grupy Hotelowej Orbis. Narzędziem wykorzystanym w badaniu był kwestionariusz SERVQUAL. W prezentacji wyników badania...

 • Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie
  Publication

  - 2014

  W publikacji poddano analizie główne koncepcje jakości usług on-line, zorientowane na następujące cele: jakość techniczno-funkcjonalna, interakcja użytkownik-system, doświadczenie użytkownika (User Experience), satysfakcja klienta oraz budowa relacji i lojalności klienta. Omówiono związek tych koncepcji z pięcioma perspektywami projektowymi jako środkami realizacji wspomnianych celów jakościowych. Przeanalizowano istotę i zawartość...

 • Jakość w inżynierii ontologii
  Publication

  - 2014

  W artykule podjęto rozważania na temat tego, czy metodologie w inżynierii ontologii są potrzebne i jak tworzyć ontologie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu istniejących metod inżynierii ontologii, jakimi są OntoClean, Methontology i NeOn. Przedstawiono praktyczne wykorzystanie tych metod przy tworzeniu prostej ontologii opisującej świat uczelni wyższych. Podjęto próbę porównania i oceny wspomnianych metodologii w kontekście budowy...

 • Janusz Osicki Malarstwo
  Publication

  - 2014

 • Jazy lewarowe na rzece Gwdzie

  Przedstawiono charakterystykę stopni piętrzących tworzących kaskadę rzeki Gwdy, konstrukcję i funkcjonowanie przelewów lewarowych oraz wady i zalety stosowania przelewów lewarowych, będących w tym przypadku rzadko spotykanym i ciekawym przykładem myśli hydrotechnicznej zastosowanej na początku XX wieku.

  Full text in external service

 • Jedno- i dwuwarstwowe organiczne ogniwa fotowoltaiczne

  Omówiona została zasada działania organicznych ogniw fotowoltaicznych na przykładzie ogniw jedno- i dwuwarstwowych. Przedstawione zostały procesy prowadzące do fotogeneracji swobodnych nośników ładunku w układach organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu dyfuzji oraz dysocjacji ekscytonu na złączu dwóch materiałów. Przytoczone zostały podstawowe wyrażenia na wartość napięcia fotowoltaicznego dla układów jedno- i dwuwarstwowych...

  Full text in external service

 • Jednoelektronowy atom Diraca w słabym polu magnetycznym
  Publication

  W rozprawie przedstawiono opis wpływu zewnętrznego stałego, słabego, jednorodnego pola magnetycznego na jednoelektronowy atom Diraca. Wykorzystując funkcje gęstości ładunku elektrycznego oraz gęstości prądu elektrycznego, rozważono procesy indukowania się w atomie dodatkowych elektromagnetycznych momentów multipolowych. Dokonano analizy indukowanego momentu dipolowego, w wyniku której uzyskano wyrażenie dla magnetyzowalności atomu....

  Full text in external service

 • Just Let Me Think: Designing Against Acquired Illiteracy.
  Publication

  - 2014

  This article concerns the relatively new problem of illiteracy relating to persons previously being literate, which is caused by too intensive using of so-called digital media (TV, computers, tablets, smartphones, e-book readers, portable media players, etc.). The problem has been observed for several years mainly in countries with high economic and technological development. The widespread use of digital media and the ease of...

  Full text in external service

2013

Alphabetical order