Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 227

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018

Year 2017

Year 2016

Year 2015

 • Jacek Krenz : City in my eyes
  Publication

  - Year 2015

  Sketch City: Tips and Inspiration for Drawing on Location is the companion for any creative traveler, urban explorer, or budding artist. 50 artists scattered around the globe have been brought together to share tips about their favorite urban settings, including locations in South America, Europe, Canada, Asia, and beyond. Citified sketchers are guiding through techniques for capturing frenetic street scenes as well as the rare...

 • Jak dostosować budynki drewniane do przepisów pożarowych ?
  Publication

  W artykule zaprezentowano możliwości dostosowania budynków do przepisów przeciwpożarowych ze względu na odporność ogniową. Przedstawione możl i- wości są przykładowymi rozwiązaniami wpływającymi na zwiększenie wytrzymałości pożarowej drewnianych elementów obi ektów. Są to elementy czynnej i biernej ochrony pożarowej, które w różny sposób ingerują w strukturę budynku.

  Full text to download in external service

 • Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? Prezentacja wyników badań.

  W artykule przedstawiono praktyki zarządzania wiedzą stosowane przez przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oferujące wiedzochłonne usługi biznesowe. Tematyka ta jest wciąż mało rozpoznana, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, takich jak Polska. W pierwszych dwóch podrozdziałach artykułu zaprezentowano krótki przegląd literatury światowej, dotyczącej zarządzania wiedzą w MSP i sektorze usług wiedzochłonnych....

 • Jak sobie pościelisz… czyli o roli prac przedprojektowych
  Publication

  Prace przedprojektowe w inwestycjach liniowych. Przygotowanie procesu inwestycyjnego. Znaczenie poznania rzeczywistych warunków w jakich będzie prowadzony proces inwestycyjny. Ocena podłoża. Wymagania formalne, błędy. Błędy w ocenach cech materiałowych rozwiązań. Identyfikacja cech i warunków. Problemy wykonawstwa. Szczególne ryzyko.

Alphabetical order