Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 202

 • Category

 • Year

 • Options

Catalog Publications

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Jakość usług hotelarskich z punktu widzenia klienta na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis
  Publication

  W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu zagadnienia jakości usług hotelarskich oraz tego jak jest ona odbierana przez konsumentów tych usług – gości hotelowych. Zaprezentowano wyniki autorskiego badania poświęconego ocenie jakości usług hotelarskich. Badanie przeprowadzono w wybranych hotelach trzygwiazdkowych Grupy Hotelowej Orbis. Narzędziem wykorzystanym w badaniu był kwestionariusz SERVQUAL. W prezentacji wyników badania...

 • Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie
  Publication

  - 2014

  W publikacji poddano analizie główne koncepcje jakości usług on-line, zorientowane na następujące cele: jakość techniczno-funkcjonalna, interakcja użytkownik-system, doświadczenie użytkownika (User Experience), satysfakcja klienta oraz budowa relacji i lojalności klienta. Omówiono związek tych koncepcji z pięcioma perspektywami projektowymi jako środkami realizacji wspomnianych celów jakościowych. Przeanalizowano istotę i zawartość...

 • Jakość w inżynierii ontologii
  Publication

  - 2014

  W artykule podjęto rozważania na temat tego, czy metodologie w inżynierii ontologii są potrzebne i jak tworzyć ontologie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu istniejących metod inżynierii ontologii, jakimi są OntoClean, Methontology i NeOn. Przedstawiono praktyczne wykorzystanie tych metod przy tworzeniu prostej ontologii opisującej świat uczelni wyższych. Podjęto próbę porównania i oceny wspomnianych metodologii w kontekście budowy...

 • Janusz Osicki Malarstwo
  Publication

  - 2014

 • Jazy lewarowe na rzece Gwdzie

  Przedstawiono charakterystykę stopni piętrzących tworzących kaskadę rzeki Gwdy, konstrukcję i funkcjonowanie przelewów lewarowych oraz wady i zalety stosowania przelewów lewarowych, będących w tym przypadku rzadko spotykanym i ciekawym przykładem myśli hydrotechnicznej zastosowanej na początku XX wieku.

  Full text in external service

 • Jedno- i dwuwarstwowe organiczne ogniwa fotowoltaiczne

  Omówiona została zasada działania organicznych ogniw fotowoltaicznych na przykładzie ogniw jedno- i dwuwarstwowych. Przedstawione zostały procesy prowadzące do fotogeneracji swobodnych nośników ładunku w układach organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu dyfuzji oraz dysocjacji ekscytonu na złączu dwóch materiałów. Przytoczone zostały podstawowe wyrażenia na wartość napięcia fotowoltaicznego dla układów jedno- i dwuwarstwowych...

  Full text in external service

Alphabetical order