Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 2675

 • Category

 • Year

 • Options

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

2021

 • Water-lubricated stern tube bearing - experimental and theoretical investigations of thermal effects

  The paper presents research results of thermal phenomena accompanying operation of a water-lubricated stern tube bearing with axial grooves. Experimental tests revealed, that intensity of forced axial flow has strong influence on bush temperature. Numerical simulations focused on investigation of the thermal phenomena under operation of water-lubricated journal bearing showed, that restricted axial flow promotes backflow of the...

  Full text in external service

 • Wybrane metody sterowania statkiem
  Publication

  W rozdziale przedstawiono dwa główne nurty badań w zakresie sterowania stat-kiem na morzu: dynamiczne pozycjonowanie (DP) statku i wspomaganie decyzji w sytuacji kolizyjnej na morzu. Dla systemu DP określono strukturę sterowania i podstawowe wymagania. Omówiono wybrane problemy sterowania automatycz-nego statkiem dynamicznie pozycjonowanym. Dokonano przeglądu zaawanso-wanych metod sterowania statkiem DP z uwzględnieniem zadań poszczególnych...

  Full text in external service

2020

Alphabetical order