Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 34

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2021

 • X-ray and UV Radiation Damage of dsDNA/Protein Complexes
  Publication

  - MOLECULES - Year 2021

  Radiation and photodynamic therapies are used for cancer treatment by targeting DNA. However, efficiency is limited due to physico-chemical processes and the insensitivity of native nucleobases to damage. Thus, incorporation of radio- and photosensitizers into these therapies should increase both efficacy and the yield of DNA damage. To date, studies of sensitization processes have been performed on simple model systems, e.g.,...

  Full text available to download

 • XVIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku
  Publication

  - Year 2021

  The subjective assessment of speech signals takes into account previous experiences and habits of an individual. Since the perception process deteriorates with age, differences should be noticeable among people from dissimilar age groups. In this work, we investigated the difference of speech quality assessment between high school students and university students. The study involved 60 participants, with 30 people in both the adolescents...

  Full text to download in external service

Year 2020

Year 2019

 • XIII Festiwal Performance Koło Czasu - Toruń 2019
  Publication

  - Year 2019

  28 listopada - 1 grudnia, XIII Festiwal Performance Koło Czasu w ramach wystawy "Konstelacje - Poza horyzont" Otwarcie Festiwalu Koło Czasu - 28 listopada, godz. 17:00, finisaż wystawy pt. "Z innej perspektywy" autorstwa Mariana Stępaka w Galerii ZPAP Nurt, następnie od godz 18:00 pokaz wybranych dokumentacji z minionych edycji Koła Czasu wraz z omówieniem kuratora Festiwalu. Działania w ramach Festiwalu Performance – 29 listopada...

 • X-Ray Computer Tomography Study of Degradation of the Zircaloy-2 Tubes Oxidized at High Temperatures
  Publication

  - Advances in Materials Science - Year 2019

  The investigations of high-temperature oxidation of zirconium alloys, applied for fuel pellets in nuclear power plants, are usually limited to oxidation kinetics, phase transformations and microstructural characterization. The purpose of this research was to characterize the degradation phenomena occurring within oxide layer and at the interface oxide/metal, on internal and external Zircaloy-2 tube...

  Full text to download in external service

 • XVII Przegląd Sztuki Survival, wystawa zbiorowa sztuki współczesnej, Wrocław
  Publication

  - Year 2019

  Po raz 17. odbędzie się we Wrocławiu Przegląd Sztuki SURVIVAL – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. 17. Edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL zlokalizowana będzie przy ul. Wiśniowej 36 we Wrocławiu, więc w budynkach dawnego Szpitala Kolejowego (przedtem Szpitala Żydowskiego), i skupi się na wątkach związanych z uzdrawianiem tkanki urbanistycznej i architektonicznej. W ramach Przeglądu w przestrzeni...

 • XVII Terenowe Warsztaty Sekcji Briologicznej PTB „W górach i dolinach” 11–15 września 2019, Komańcza
  Publication

  - Wiadomości Botaniczne - Year 2019

  Full text to download in external service

 • XXVIII Aukcja Wielkie Serce
  Publication

  - Year 2019

  Aukcja to wyjątkowa okazja dla miłośników i kolekcjonerów polskiej sztuki współczesnej. Kolejny raz będzie można obcować z dziełami artystów, którzy tworzą kanon, są „żywą encyklopedią” grafiki i malarstwa polskiego. Od początku lat 90. ubiegłego stulecia, organizatorzy aukcji szczycą się i zaufaniem najwybitniejszych polskich twórców. Pieniądze z licytacji ich dzieł, jak co roku, przekazane zostaną na rzecz wychowanków Specjalnego...

Year 2018

Year 2017

Year 2016

Year 2015

Year 2014

Year 2013

Year 2012

 • XAFS investigations of nitrided NbN-SiO2 sol-gel derived films

  Praca poświęcona jest wykorzystaniu analizy widm XAFS zmierzonych na krawędzi K atomów Nb do badania struktury cienkich warstw NbN-(100-x)SiO2 (x = 100, 80, 60 mol%) otrzymanych techniką zol-żel poprzez wysokotemperaturowe wygrzewanie warstw Nb2O5-SiO2 w atmosferze NH3. Otrzymana struktura filmu jest złożona z granul NbN ulokowanych w matrycy SiO2. Analiza XAFS pokazuje, że we wszystkich próbkach w lokalnym otoczeniu niobu znajduje...

  Full text to download in external service

Year 2011

Year 2008

Year 2007

 • X edycja Konkursu Studenckiego Akupunktura Miasta
  Publication

  - Year 2007

  Współczesne miasto coraz częściej ulega rozpadowi na niezależne organizmy, połączone ze sobą jedynie korytarzami transportowymi. Obszary śródmiejskie tracą swoją rangę na korzyść rozrzuconych centrów handlowych, parków rozrywki, subcentrów dzielnicowych. Podejmowane od II połowy XX wieku całościowe programy rewitalizacji miast, okazały się być zbyt drogie by objąć swym zasięgiem całe zdegradowane struktury. Obecnie podejmowane...

 • XML-based monitoring and its implementation in Perl
  Publication

  - Year 2007

  Artykuł ten omawia w sposób ogólny problem monitorowania systemów informacyjnych oraz opisuje system monitoringu wytworzony w firmie Lufthansa Systems w celu monitorowania systemów informatycznych swoich klientów. Artykuł koncentruje się głównie na XMLowym mechaniźmie przetwarzania danych użytym w tym systemie, opisuje on jednak również skrótowo pozostałe zasady jego działania. Zostały również omówione podstawy przetwarzania danych...

Year 2006

Year 2004

 • XX Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004.
  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono XX-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2004. Zaprezentowano sesje plenarne dotyczące: przyszłości sieci i usług telekomunikacyjnych oraz wdrażania nowego prawa telekomunikacyjnego; zastosowania środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu oraz przedstawiono multimedialny system monitorowania hałasu; inteligentnych sieci optycznych; rozwoju elektroniki dla technologii informacyjnych....

Year 2003

Alphabetical order