Celowość wykorzystania źródeł mocy biernej zainstalowanych w sieci SN do regulacji U i Q - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Celowość wykorzystania źródeł mocy biernej zainstalowanych w sieci SN do regulacji U i Q

Abstract

W artykule zawarto uwagi dotyczące celowości, możliwości oraz ewentualnego sposobu wykorzystania źródeł mocy biernej w celu regulacji U i Q w sieci SN. Wskazano również na celowość weryfikacji jakości sterowania transformatorów zasilających sieć 110 kV/SN.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Acta Energetica pages 36 - 40,
ISSN: 2300-3022
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Małkowski R., Szczerba Z.: Celowość wykorzystania źródeł mocy biernej zainstalowanych w sieci SN do regulacji U i Q// Acta Energetica. -., nr. nr 12 (2012), s.36-40
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 53 times

Recommended for you

Meta Tags