Cena i dystrybucja, jako instrumenty kreujące wizerunek nowego produktu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Cena i dystrybucja, jako instrumenty kreujące wizerunek nowego produktu

Abstract

Niniejszy rozdział przybliża czytelnikom zagadnienia związane z kształtowaniem ceny oraz znaczenie dystrybucji i kanałów marketingowych w procesie kreowania nowych produktów. Ukazuje także, iż cena może mieć zasadniczy wpływ na postrzeganie jakości produktu, a czasem jest wręcz postrzegana jako wyznacznik jego jakości. Prezentuje także sposób tworzenia strategii cenowej, metody badania wrażliwości cenowej oraz przybliża zagadnienie popytu, kosztów oraz metod ustalania cen. W dalszej części omówiono pojęcie dystrybucji oraz kanałów marketingowych. Rozdział kończy analiza i omówienie klasyfi kacji kanałów marketingowych dla usług, wyrobów konsumpcyjnych oraz dóbr przemysłowych. Całość kończy charakterystyka podmiotów występujących w tych kanałach oraz stosowane w nich strategie dystrybucji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Planowanie i rozwój nowych produktów : Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe strony 255 - 273
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Brzozowska-Woś M.: Cena i dystrybucja, jako instrumenty kreujące wizerunek nowego produktu// W : Planowanie i rozwój nowych produktów : Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe/ ed. M. Wirkus, A. M. Lis Warszawa: CeDeWu, 2015, s.255-273
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 63 times

Recommended for you

Meta Tags