Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej - projekty PHARE oraz Leonardo da Vinci - Publication - MOST Wiedzy

Search

Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej - projekty PHARE oraz Leonardo da Vinci

Abstract

Przedstawiono historię projektów Phare Multi-country Programme for Distance Education, w ramach którego utworzono CEN PG (Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej) i zrealizowano projekty wspomagające opracowanie materiałów edukacyjnych przystosowanych do kształcenia na odległość. Ponadto omówiono projekty Leonardo da Vinci ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych produktów w chwili obecnej. Na zakończenie przedstawiono kryteria, jakie powinna spełniać nowoczesna placówka edukacyjna oferująca szkolenie na odległość.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
e-mentor pages 16 - 21,
ISSN: 1731-6758
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Grabowska A.: Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej - projekty PHARE oraz Leonardo da Vinci// e-mentor. -., (2003), s.16-21
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags