Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności.

Abstract

Opisano decydujący wpływ receptury technologicznej oraz wyposażenia technicznego do jej realizacji na uzyskanie produktu końcowego o najwyższych cechach jakości. Zwrócono uwagę na konieczność wyboru określonego sposobu kontroli nad parametrami technologicznymi i technicznymi, których spełnienie stanowi gwarancję uzyskania żywności bezpiecznej, o pożądanych standardach sanitarno-higienicznych. Wykazano istotny wpływ dyrektyw Unii Europejskiej oraz przewodników opracowanych przez Stowarzyszenie EHEDG na zapobieganie i ograniczenie ilości krytycznych punktów kontrolnych oraz na ich diagnozowanie w produkcji żywności.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Czwarta Konferencja Naukowa z cyklu JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ''Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności''. strony 14 - 17
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Matuszek T.: Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności. // Czwarta Konferencja Naukowa z cyklu JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ''Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności''. / Warszawa: PTTŻ Oddz. Warsz., 2003, s.14-17
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 183 times

Recommended for you

Meta Tags