Chapter 8 : Possibilities of operating fuel consumption estimation of vehicles - Publication - MOST Wiedzy

Search

Chapter 8 : Possibilities of operating fuel consumption estimation of vehicles

Abstract

Przedstawiona w pracy metoda umożliwia ocenę eksploatacyjnego zużycia paliwa pojazdu samochodowego dzięki porównaniu zarejestrowanego zużycia paliwa z referencyjnym dla tych samych warunków eksploatacji. Warunki te mogą wynikać zarówno z lokalnej specyfiki ruchu pojazdów jak również ze sposobu prowadzenia auta przez kierowcę. Zgodnie z przyjętą metodą warunki te mogą zostać w bardzo prosty sposób zarejestrowane w czasie codziennej eksploatacji dowolnego pojazdu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Developments in mechanical engineering. Vol. 2 strony 75 - 82
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Kropiwnicki J.: Chapter 8 : Possibilities of operating fuel consumption estimation of vehicles// Developments in mechanical engineering. Vol. 2/ ed. red. Janusz T. Cieśliński. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol. Publ., 2008, s.75-82
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags