Charakterystyka pęknięć w szynach typu head check - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Charakterystyka pęknięć w szynach typu head check

Abstract

Zmęczenie kontaktowe powierzchni tocznej szyny (RCF) jest jedną z waznych przyczyn jej uszkodzenia i ma obecnie duże znaczenie w utrzymaniu nawierzchni kolejowej w odpowiednim stanie niezawodności oraz wpływa na trwałość szyn. W wyniku dużych oddziaływań dynamicznych na powierzchni szyny powstają poziome małe pęknięcia, które w dalszej fazie rozwoju przechodzą pionowo przez krawędź główki szyny powodując powstawanie mikroszczelin. W przypadku niedoboru środków na diagnostykę i nie wykonania napraw w określonym terminie,uszkodzenia te mogą być przyczyną poważnych wypadków. W artykule omówiono problemy dotyczący powstawania pęknięć i ich rozwoju, rozpoznawania wymieniono czynniki wpływające na pęknięcia typu head check oraz możliwości zapobiegania i naprawy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Logistyka pages 1 - 0,
ISSN: 1231-5478
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Kędra Z.: Charakterystyka pęknięć w szynach typu head check// Logistyka. -., nr. nr 6 (2010), s.1-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 83 times

Recommended for you

Meta Tags