Charakterystyka wad w szynach kolejowych wykrytych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew ze szczególnym uwzględnieniem wad 227 squat - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Charakterystyka wad w szynach kolejowych wykrytych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew ze szczególnym uwzględnieniem wad 227 squat

Abstract

Diagnostyka szyn kolejowych ma istotne znaczenie przy ocenie stanu technicznego nawierzchni kolejowej. Rosnąca liczba wykrywanych wad kontaktowo-zmęczeniowych stawia przed diagnostami nowe wyzwania. W artykule scharakteryzowano wady 227 squat obserwowane na odcinku doświadczalnym zlokalizowanym na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew. Wskazano czynniki wpływające na ich powstawanie i rozwój. Porównano wyniki prowadzonych obserwacji (badań wizualnych) z wynikami badań defektoskopowych

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Zariczny J., Grulkowski S.: Charakterystyka wad w szynach kolejowych wykrytych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew ze szczególnym uwzględnieniem wad 227 squat// Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. -Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym.. -., nr. nr 3 (99) (2012), s.349-3634
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 75 times

Recommended for you

Meta Tags