Chūya Nakahara jako twórca japońskiego sonetu: perspektywy przekładu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Chūya Nakahara jako twórca japońskiego sonetu: perspektywy przekładu

Abstract

This article offers a reflection – against the historical and literary background of the epoch – on Chūya Nakahara’s work (1907–1937), who was the precursor of the Japanese syllabicaccentual verse (particular of the sonnet). Comparative analysis of his poem Mata kon haru (Spring comes again) and its Polish translation (included in the only Polish anthology of contemporary Japanese poetry entitled Cherries bloomed in winter) aims at shedding light on how difficult was the adaptation of the sonnet to the Japanese language. The OJAD (Online Japanese Accent Dictionary) service seems to offer a new promise for the research practice, proving that the intonation cadence may be treated similarly as feet in the poetry written in European languages.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cite as

Author (1)

Details

Category:
Magazine publication
Type:
Magazine publication
Published in:
GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ no. 19, pages 196 - 208,
ISSN: 2084-2902
Publication year:
2021
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.4467/23538724gs.20.058.13498
Bibliography: test
 1. Należy zadać sobie pytanie o koszty takiej właśnie organizacji tkanki wiersza, czyli o straty w porównaniu z oryginałem. Skrupulatny krytyk zauważy zapewne na płaszczyźnie semantycznej drobne odstępstwa od oryginału w ostatnim wersie pierwszej strofy (po jap. dosł.: dziecko odeszło i już nie wróci), pewne przesunięcia znaczeń w pierwszym i drugim wersie drugiej strofy (w oryginale dosł. wspomnę, jak w tym roku w maju // przytulałem ciebie w zoo), wreszcie najsilniejsze odstępstwo w ostatniej strofie, która w oryginale dosłownie brzmi: ty naprawdę w tamtym czasie / w samym centrum (w pełnym świetle) tego świata / stałeś, obserwując go, czyż nie? 35 . Na ile ważą te straty w obliczu zysków w postaci sprawnie zbudowanego sonetu, to już pozostawiam ocenie czytelników. Dość powszechne wydaje się przekonanie, że szczytowymi formami rozwoju poezji japońskiej (gdy mowa o układzie metrycznym) był krótki wiersz tanka, a póź- niej haiku. Natomiast wiersz współczesny (czyli shi lub gendaishi), jeśli chodzi o for- mę, zrównuje się zwykle z wierszem wolnym. Starałem się wykazać w niniejszym artykule, jak błędne jest to przekonanie, któremu całkowicie kłam zadaje poezja sylabiczna czy nawet sylabotoniczna (zwłaszcza sonety) Chūyi Nakahary. Podsumowanie Celem artykułu było ukazanie -na podstawie analizy jednego wiersza -na czym polegało nowatorstwo poezji "japońskiego Rimbauda", czyli Chūyi Nakahary 36 . Zamierzałem również zwrócić uwagę na trudności, jakie stawia przed tłumaczem poezja Nakahary oraz na to, jak bardzo przekład sonetu Wiosna znów przyjdzie za- mieszczony w antologii Wiśnie rozkwitłe pośród zimy jest nieadekwatny na poziomie 35 W mojej ocenie jest to jednak odstępstwo w pełni usprawiedliwione. Otóż Nakahara po- przez kolokwialną końcówkę -kke w ostatnim wersie czwartej strofy niejako domyka sytuację liryczną soliloquium, w którym podmiot liryczny zastanawia się, ile syn znaczył dla niego. W zapro- ponowanym tłumaczeniu akcent został tylko nieznacznie przesunięty w kierunku wyznania, że syn był dla niego całym światem; por. M. Meguro, Nihongo hyōgen bunkei jiten. Ikita reibun de manabu ei chū kan taiyakutsuki [Słownik wyrażeń i konstrukcji składniowych języka japońskiego. Żywe przykłady, wraz z tłumaczeniem na angielski, chiński i koreański], Tokyo 2008, s. 136. 36 Interesujący pogląd wyraża James Kin-Pong Au, uzasadniając swoiste rozchwianie Nakaha- ry -balansowanie w twórczości między tradycją a modernizmem -wpływem praktyki trans- latorskiej poety. Wszak Ch. Nakahara był czołowym tłumaczem Rimbauda na japoński; zob. open in new tab
 2. J. Kin-Pong Au, The Influence of Arthur Rimbaud on Dai Wang Shu and Nakahara Chūya's Poetry -The Construction of their Poetic Decadent World, "IAFOR Journal of Literature & Librarianship" 2017, no. 6 (1), s. 5-25, https://doi.org/10.22492/ijl.6.1.01 (dostęp: 3.01.2021). open in new tab
Verified by:
No verification

seen 35 times

Recommended for you

Meta Tags