Ciśnienie statyczne a ciśnienie spiętrzenia w modelach strumienia objętości wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ciśnienie statyczne a ciśnienie spiętrzenia w modelach strumienia objętości wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv

Abstract

Jedną z wielkości wykorzystywanych do opisu właściwości przepływowych elementu pneumatycznego jest współczynnik wymiarowy Kv. Jego znajomość umożliwia wyznaczenie wartości strumienia objętości powietrza, o ile znane są wartości ciśnień statycznych przed i za elementem. W pracy przedstawiono wpływ zastąpienia wartości ciśnienia statycznego na dopływie do elementu wartością ciśnienia spiętrzenia i zastąpienia wartości ciśnienia statycznego na wypływie z elementu wartością ciśnienia panującego w obszarze do którego następuje wypływ na wartość obliczanego strumienia objętości powietrza. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch formuł wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv. Stwierdzono, że ze wzrostem oporów przepływu przez element wpływ zastąpienia ciśnień na wartość błędu wyznaczanego strumienia objętości maleje.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza pages 15 - 19,
ISSN: 1426-6644
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Grymek S., Kiczkowiak T.: Ciśnienie statyczne a ciśnienie spiętrzenia w modelach strumienia objętości wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv// Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza. -., nr. nr 2 (2010), s.15-19
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags