Comparison of residual current devices tripping characteristics for selected residual current waveforms - Publication - MOST Wiedzy

Search

Comparison of residual current devices tripping characteristics for selected residual current waveforms

Abstract

Zgodnie z normami międzynarodowymi, w instalacjach o zwiększonym ryzyku porażenia prądem elektrycznym należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy powinien prawidłowo wykrywać określony kształt prądu różnicowego. W artykule przedstawiono charakterystyki działania wyłączników różnicowoprądowych przy wybranych przebiegach odkształconego prądu różnicowego. Zauważono, że w zależności od kształtu prądu różnicowego prąd zadziałania tego samego wyłącznika różnicowoprądowego możne się znacznie zmieniać. Przy niektórych kształtach prądu różnicowego wyłączniki różnicowoprądowe mogą tracić swoje własności ochronne

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
Elektronika Ir Elektrotechnika pages 7 - 10,
ISSN: 1392-1215
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Czapp S.: Comparison of residual current devices tripping characteristics for selected residual current waveforms// Elektronika Ir Elektrotechnika. -, nr. nr 4=100 (2010), s.7-10
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags