Ćwierćwiecze polskich nadań architektonicznych, prac budowlanych i konserwatorskich w dawnych założeniach cysterskich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ćwierćwiecze polskich nadań architektonicznych, prac budowlanych i konserwatorskich w dawnych założeniach cysterskich

Abstract

Artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowych wyników badań w kościołach i klasztorach pocysterskich. Przedstawiono także podjęte i wykonane po II wojnie światowej prace konserwatorsko budowlane, ich zakres i znaczenie.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską w Polsce strony 145 - 156
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Piwek A.: Ćwierćwiecze polskich nadań architektonicznych, prac budowlanych i konserwatorskich w dawnych założeniach cysterskich// Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską w Polsce/ ed. pod red.E. Łużnickiej ,A.Galar. Wrocław: Tart, 2011, s.145-156
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags