Czynnik temporalny w sądowych procesach gospodarczych a utrata wartości przedsiębiorstw - Publication - MOST Wiedzy

Search

Czynnik temporalny w sądowych procesach gospodarczych a utrata wartości przedsiębiorstw

Abstract

Celem rozdziału jest analiza teoretycznych i praktycznych aspektów czynnika temporalnego w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych i ich wpływu na utratę wartości (destrukcję) przedsiębiorstwa.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości : Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny strony 276 - 292
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Banasik P., Masiukiewicz P.: Czynnik temporalny w sądowych procesach gospodarczych a utrata wartości przedsiębiorstw// Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości : Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny/ ed. Przemysław Banasik Sopot: Kowalewski&Wolff, 2015, s.276-292
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags