Design solution and selected research results of the sea-wave energy converter - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Design solution and selected research results of the sea-wave energy converter

Abstract

W artykule przedstawiono oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne boi do pozyskiwania energii fal morskich oraz analizy i badania modelowe turbiny wodnej poprzedzające wybór ostateczny konstrukcji modelu boi w skali 1:5 przewidzianego do badań eksperymentalnych w basenie holowniczym. Zaprezentowano także wybrane wyniki badań modelowych i symulacji komputerowych ukazujący wpływ systemu kotwiczenia i innych parametrów na jakość i efektywność działania urządzenia

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Journal of Polish CIMEEAC no. 7, pages 1 - 12,
ISSN: 1231-3998
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Dymarski C., Dymarski P.: Design solution and selected research results of the sea-wave energy converter// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 7., nr. No 1 (2012), s.1-12
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 56 times

Recommended for you

Meta Tags