Detection of corrosion process in marine environment by means of acoustic emission technique - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Detection of corrosion process in marine environment by means of acoustic emission technique

Abstract

W pracy przedstawiono możliwość detekcji procesu korozyjnego nieniszczącą metodą emisji akustycznej konstrukcji metalowych pracujących w środowisku wody morskiej. Pewną alternatywą wobec technik elektrochemicznych w monitorowaniu korozji zaproponowano nieniszczącą technikę emisji akustycznej. Emisja akustyczna znana jako zjawisko fizyczne i technika pomiarowa znalazły zastosowanie w detekcji korozji obiektów morskich. W związku z możliwością praktycznego wykorzystania techniki akustycznej,w pracy badano jej zastosowanie w detekcji procesu korozji wżerowej wytworzonej stopów aluminium Al 3104 i Al 1100 w roztworze chlorku sodu. Analiza wyników akustyczno-polaryzacyjnych i wykonane zdjęcia potwierdziły, że zarejestrowane efekty akustyczne są powiązane z procesem korozyjnym.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Darowicki K., Mirakowski A.: Detection of corrosion process in marine environment by means of acoustic emission technique// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 102 times

Recommended for you

Meta Tags