Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych.

Abstract

Artykuł przedstawia metody diagnostyki oraz metody modernizacji konstrukcji nawierzchni drogowej w Polsce, w porównaniu do światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Artykuł przedstawia kolejno: opis potrzeb modernizacji nawierzchni drogowych oraz jej rolę w Systemie Zarządzania Nawierzchniami (PMS), metody oceny cech funkcjonalnych i strukturalnych nawierzchni, metody modernizacji i remontów nawierzchni. Główny nacisk położono na diagnostykę nawierzchni, modernizację i naprawy potraktowano bardziej ogólnie. W Polsce większość nawierzchni ulepszonych to nawierzchnie asfaltowe, a znikoma część to nawierzchnie betonowe. Z tego powodu, a także ze względu na ograniczoną objętość artykułu, zagadnienia technologiczne omówiono tylko w odniesieniu do modernizacji nawierzchni asfaltowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010 strony 233 - 252
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Judycki J., Jaskuła P.: Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych.// 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010/ ed. red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s.233-252
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 120 times

Recommended for you

Meta Tags