Different expression level of CYP3A4 isoenzyme modulate cellular response of CHO cells following treatment with the CYP3A4 inhibitor, C-1311 compound - Publication - MOST Wiedzy

Search

Different expression level of CYP3A4 isoenzyme modulate cellular response of CHO cells following treatment with the CYP3A4 inhibitor, C-1311 compound

Abstract

Efektywność terapii przeciwnowotworowej może być zmieniana przez różne czynniki. Jednym z ograniczeń jest odmienny u każdego pacjenta poziom enzymów metabolizujących odpowiedzialnych za aktywację i detoksykację leków, co może zmieniać jego odpowiedź na zastosowaną terapię. Co więcej, enzymy metabolizujące często są celem molekularnym wielu ksenobiotyków, co dodatkowo może zmieniać skuteczność terapii. Zatem zrozumienie oddziaływań lek-enzym jest niezbędne przy projektowaniu nowych leków przeciwnowotworowych oraz ukierunkowanych terapii. Celem badań było więc określenie, czy różny poziom izoenzymu cytochromu P450 CYP3A4 może zmieniać odpowiedź biologiczną komórek CHO traktowanych przeciwnowotworową pochodną imidazoakrydonu, C-1311. Badania wykazały, że w komórkach o wysokiej ekspresji enzymu CYP3A4 inkubowanych ze związkiem C-1311 śmierć komórkowa indukowana była szybciej i dotyczyła większej populacji komórek. W komórkach CHO-HR-3A4 w przeciwieństwie do komórek dzikich CHO dochodziło do indukcji przyspieszonego starzenia komórkowego i całkowitego zahamowania proliferacji komórek. Badania wykazały również, że pochodna C-1311 jest inhibitorem izoenzymu CYP3A4 na poziomie jego aktywności, nie wpływając na jego wewnątrzkomórkowy poziom.

Details

Category:
Other
Type:
suplement, wydanie specjalne, dodatek
Published in:
FEBS Journal no. 58,
ISSN: 1742-464X
Title of issue:
Acta Biochimica Polonica.
Language:
English
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Pawłowska M., Augustin E., Wolf C., Mazerska Z.:Different expression level of CYP3A4 isoenzyme modulate cellular response of CHO cells following treatment with the CYP3A4 inhibitor, C-1311 compound//.-Vol. 58,nr. Suppl. 2(2011),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags