Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy

Abstract

W artykule przedstawiono trzy typy statycznych modeli matematycznych silników klatkowych oraz metodę estymacji parametrów, przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych. Korzystając z kryteriów: suma kwadratów, suma wartości bez-względnych oraz całkowego, oceniono przydatność badanych modeli. Opracowane modele matematyczne zostały wykorzystane przy doborze algorytmów sterownia sterów strumieniowych. Po-kazano metodykę doboru parametrów i modele silnika umożliwia-jące badanie ich wpływu na system energetyczny statku. In the paper three types of mathematical models of static squirrel cage motors and the method of estimating parameters using genetic algorithms are presented. Criteria: the sum of the squares, the sum of absolute values and integral of optimization problem are used. In selection control of algorithm a bow thruster identified mathematical models are applied. The parameters and methodology for the selection of motor models were considered for the study of their impact on the energy system of the ship are showed.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Pomiary Automatyka Robotyka pages 0 - 369,
ISSN: 1427-9126
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Kopczyński A., Arendt R.: Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy// Pomiary Automatyka Robotyka. -., nr. nr 2 (2012), s.0-369
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 70 times

Recommended for you

Meta Tags