Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce.

Abstract

Obecnie w Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, asfalty drogowe są badane i klasyfikowane głównie w oparciu o wynik oznaczenia penetracji w temperaturze 25ºC niezależnie od warunków klimatycznych, w jakich potem mają one pracować w nawierzchni drogowej. Pod koniec ubiegłego wieku w ramach amerykańskiego programu SHRP opracowano i wdrożono nowy system klasyfikacji asfaltów. Ideą wprowadzenia nowego systemu była potrzeba lepszego dostosowania metod badań oraz wymagań dla asfaltów drogowych do rzeczywistych warunków, w jakich pracują te asfalty w nawierzchniach drogowych.

Full text

download paper
downloaded 19 times

License

Copyright (Author, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych)

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Nawierzchnie Asfaltowe pages 4 - 10,
ISSN: 1734-1434
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Pszczoła M., Ryś D., Jaskuła P.: Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce.// Nawierzchnie Asfaltowe. -., nr. 2/(50) (2017), s.4-10
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 30 times

Recommended for you

Meta Tags