Dominowanie w grafach - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dominowanie w grafach

Abstract

W pracy rozważanych jest pięć liczb dominowania: klasyczna liczba dominowania, liczba dominowania spójnego, liczba dominowania słabo spójnego, liczba dominowania słabo wypukłego i liczba dominowania wypukłego. Rozważane są pewne ograniczenia na liczby dominowania, równości między poszczególnymi liczbami, wpływ usuwania krawędzi lub zbioru krawędzi na liczby dominowania i NP-zupełność problemów dominowania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Publication year:
2006
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 209 times

Recommended for you

Meta Tags