Dotychczasowe doświadczenia krajów strefy euro w zakresie wypełniania kryteriów zbieżności - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dotychczasowe doświadczenia krajów strefy euro w zakresie wypełniania kryteriów zbieżności

Abstract

Momeny członkostwa Polski w strefie euro jest uzależniony od determinacji w zakresie realizacji określonych założeń wynikających z pełnego uczestnictwa w UGW. W okresie przygotowawczym warto oprzeć się na doświadczeniach krajów Eurolandu, aby nie powielać popełnionych wcześniej błędów. Analizę tych doświadczeń warto przeprowadzić z punktu widzenia przygotowań tych państw do udziału w jednowalutowym obszarze oraz sytuacji, jaka zaistniała już po wprowadzeniu nowej, europejskiej waluty.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Zawadzki K.: Dotychczasowe doświadczenia krajów strefy euro w zakresie wypełniania kryteriów zbieżności // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags