Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej

Abstract

W artykule przedstawiono mechanizmy wsparcia rozwoju źródeł energii wykorzystujących zasady energii odnawialnej. Przedstawiono stosowane w Unii Europejskiej zasady obrotu energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Rynek Energii pages 20 - 24,
ISSN: 1425-5960
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Bućko P.: Dylematy rozwoju rynków energii odnawialnej// Rynek Energii. -., nr. 1 (2003), s.20-24
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags