Dynamic hand-written signature verification using a matched filter - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dynamic hand-written signature verification using a matched filter

Abstract

W pracy zaproponowano nowe podejście do weryfikacji dynamicznego podpisu odręcznego. Podpis jest traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, który można wykryć i zwerfikować za pomocą odbiornika optymalnego z filtrem dopasowanym. Wymaga to uprzedniej unifikacji i normalizacji parametrów biernych podpisu aktualnego, jak również podpisów zgromadzonych w bazie, celem ułatwienia podejmowania decyzji. Normalizację długości podpisu uzyskano przez interpolację realizowaną za pomocą szybkiego przekształcenia Fouriera. Filtracja dopasowana podpisu zunifikowanego, o znormalizowanej długości, pozwala z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić autentyczność podpisu albo jej brak. Pracę zilustrowano przykładami działania zaproponowanych algorytmów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Hermanowicz E., Papaj M., Paruzel A., Rojewski M.: Dynamic hand-written signature verification using a matched filter// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags