Dynamic range comparison of voltage-mode and current-mode state-space Gm-Cbiquad filters in reciprocal structures - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dynamic range comparison of voltage-mode and current-mode state-space Gm-Cbiquad filters in reciprocal structures

Abstract

W pracy dokonano porównania zakresu dynamicznego bikwadratowych filtrówGm-C zmiennych stanu, których struktury układowe oparte są na zasadzie tran-sformacji układu dołączonego. Przeprowadzono rozważania teoretyczne w wynikuktórych określono ogóne formuły zakresu dynamicznego dla klasy filtrów Gm-Ctrybu napięciowego i prądowego. Weryfikacja rezultatów teoretycznych byłazrealizowana za pomocą symulatora SPICE.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS no. 50, pages 1245 - 1255,
ISSN: 1549-8328
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kozieł S., Szczepański S.: Dynamic range comparison of voltage-mode and current-mode state-space Gm-Cbiquad filters in reciprocal structures// IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS. -Vol. 50., nr. 10 (2003), s.1245-1255
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 28 times

Recommended for you

Meta Tags