Dynamiczne kształtowanie pojemności w systemie UMTS - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dynamiczne kształtowanie pojemności w systemie UMTS

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w tej samej warstwie oraz pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umożliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów radiowych systemu oraz zwiększenia dostępnej pojemności.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Gajewska M., Gajewski S., Stefański J.: Dynamiczne kształtowanie pojemności w systemie UMTS// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags