Dynamika i sterowanie układów modelowanych mieszaną metodą sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dynamika i sterowanie układów modelowanych mieszaną metodą sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych

Abstract

Przedstawiono mieszaną metodę sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych oraz metodę sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości względem trajektorii ruchu zadanego jako skuteczne instrumentarium w rozwiązywaniu złożonych problemów dynamiki i sterowania niestacjonarnych oraz nieliniowych układów mechanicznych. Na ich bazie opracowano oryginalne sposoby nadzorowania, stanowiące istotny wkład do rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych w robotyce mobilnej , jak też – z powodzeniem zastosowane w przemysłowych procesach technologicznych obróbki skrawaniem.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : OD METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO MECHATRONIKI strony 41 - 60
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Kaliński K. J.: Dynamika i sterowanie układów modelowanych mieszaną metodą sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych// Od metody elementów skończonych do mechatroniki/ ed. Krzysztof J. Kaliński i Krzysztof Lipiński Gdańsk: Politechnika Gdańska Katedra Mechaniki i Mechatroniki, 2017, s.41-60
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 91 times

Recommended for you

Meta Tags