DZIAŁANIE AGENTÓW AUTONOMICZNYCH W SIECI TYPU ICN W OBECNOŚCI SYSTEMU REPUTACYJNEGO - Publication - Bridge of Knowledge

Search

DZIAŁANIE AGENTÓW AUTONOMICZNYCH W SIECI TYPU ICN W OBECNOŚCI SYSTEMU REPUTACYJNEGO

Abstract

Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji sieci informacyjno-centrycznej (ICN) z agentami autonomicznymi. Architektura sieci została zmodyfikowana aby umożliwić kooperację pomiędzy agentami. Kooperacja ta przyjmuje formę porozumień nazwanych kontraktami – pojedynczy kontrakt zakłada iż dany agent będzie przetrzymywał w pamięci podręcznej daną treść przez określony czas. Do symulowanego środowiska wprowadzono agenty zachowujące się niekooperatywnie, których celem jest destabilizacja pracy całej sieci i propagacja podobnych zachowań wśród pozostałych agentów. Wprowadzono dodatkowo mechanizm reputacyjny, którego celem jest ograniczenie propagacji zachowań niekooperatywnych i premiowanie zachowań kooperatywnych. Mechanizm reputacyjny zaimplementowany został w dwóch wersjach – jako system reputacyjny scentralizowany oraz rozproszony. Działanie symulowanej sieci ICN porównano z analogicznym środowiskiem bez systemu reputacyjnego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 11 strony 218 - 223
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Grochowski J.: DZIAŁANIE AGENTÓW AUTONOMICZNYCH W SIECI TYPU ICN W OBECNOŚCI SYSTEMU REPUTACYJNEGO// ZAGADNIENIA AKTUALNIE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 11/ ed. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech Kraków: , 2017, s.218-223
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 45 times

Recommended for you

Meta Tags